خبر

اول:

روي سطح آب اين دريا نشاني از  انقلاب ژرفا نيست از اون بيرون فرق زيادي بين من امروز  با من فردا نيست

دوم:

اينجا همه انگشتها باز به سمت من نشانه رفتن  دارن نزديكتر و نزديكتر ميشن و تا با ناخن چشمام رو خراش نندازن ول كن نيستن  اي كاش بجاي چشم ، توي صورتم  دوتا پريز برق داشتم

/ 0 نظر / 12 بازدید