لباس تازه

دست گرم تو لباس تازه من
کنج آغوش توراست اندازه من
پوششی میخواهم از جنس تن تو
همدمی خواهم به غیر از سایه من
نو نوارم کن بپوشان پیکر من
------------------------------------------

از این به بعد میخوام هر هفته شنبه ها فال هفته بذارم.اگر با استقبال مواجه شد ادامه میدم و اگر دیدم خواننده نداره دست بر می دارم. در ضمن مشخصات افراد متولد هر ماه رو تو شروع همون ماه می ذارم. این هم فال این هفته.

فروردين(بره)
 
اين روزها تا حدي احساس دلتنگي و تنهايي مي کنيد. اين احساس ممکن است از آنجا ناشي شده باشد که روابط خود را با دوستان و يا اعضاي فاميل محدود کرده ايد. مسافرتي شيرين و خاطره انگيز در پيش داريد. به زودي با اتفاقي خير روحيه تازه اي که تاکنون تجربه نکرده بوديد، به دست خواهيد آورد. نگراني هاي شما از بابت يک بيماري جسمي پايان خواهد گرفت.يکي از خواسته هاي شما به کمک دوستي خيرخواه حل و فصل خواهد شد.
 
ارديبهشت(گاو)
  
يکي از دوستان دست و پاي شما را به کاري دلخواه گير خواهد داد. هر چند ابتدا چندان تمايلي نداريد اما تدريجأ به آن کار دلبسته خواهيد شد.به زودي يک رابطه سرد شده و قهرآلود به آشتي کنان بدل خواهد شد و رضايت خاطر شما فراهم خواهد آمد. معامله نسبتأ بزرگ و شيريني در پيش داريد. يکي از همکاران قديمي را به طور اتفاقي خواهيد ديد و از او خبرهاي خوشحال کننده خواهيد شنيد. اگر کمي نگراني هاي موهوم را از خود دور کنيد آن وقت اوقات شيرين تري خواهيد داشت.
 
 خرداد(دو پيکر)
 
 همين روزها يک مانع بزرگ که بر سر راهتان قرار گرفته بود، به کناري خواهد رفت و آن وقت رسيدن به منظور مورد نظر برايتان امکان پذير خواهد شد. يک ملاقات و يا ديدار در اين هفته برايتان خاطره انگيز ميشود. هدايايي در راه داريد.راهي را که منتهي به بن بست مي دانستيد، گشوده ميشود و يکي که با برنامه هاي شما مخالفت ميکرد دست از لجبازي و مخالفت خواهد کشيد و آن وقت شما مي توانيد کار مورد نظرتان را روبه راه کنيد.
 
 تير(خرچنگ)
  
اوضاع و احوال آن گونه که تصور مي کنيد، چندان پيچيده و يا نوميد کننده نيست. اگر کمي از خود صبوري و خويشتن داري نشان دهيد، آن وقت زمان خود حلال مشکلات خواهد شد. نگران يک مسئله مالي نباشيد چون نيت شما خير است مطمئن باشيد مشکلات يکي پس از ديگري از سر راه برداشته ميشود . به شرطي که با تصميم هاي شتابزده و غيرمنطقي کار را از آنچه که هست پيچيده تر نکنيد. يک بدگماني را که دست از سرتان بر نمي دارد، بهتر است شما آن را از خود دور کنيد.
 
 مرداد(شير)
 
 به زودي موجباتي فراهم مي آيد که در نتيجه آن احساس خواهيد کرد رمز خوشبختي را پيدا کرده ايد و از اين بابت به احساسي از رضايت خاطر دست مي يابيد. بعضي تغييرات در کارتان و يا در امور مسکن تان را بيش از حد بزرگ نکنيد و از آن براي خود مسئله نسازيد. هفته شلوغ و پرکاري در پيش داريد. يک کار اداري آن طور که مورد نظرتان است، پيش نمي رود. در آخر هفته احساس کلافگي بيشتري خواهيد کرد.
 
 شهريور(خوشه)
  
در اوايل هفته يک خبر باعث ميشود تا بخشي از نگراني هاي شما برطرف شود. يک ديدار غيرمترقبه مقداري مشغله هاي فکري شيرين برايتان درست خواهد کرد. يک سند و يا نوشته که برايتان ارزش زيادي دارد، به دستتان مي رسد و خيالتان از بابت آن راحت خواهد شد. سعي کنيد خود را از قبول بعضي تعهدات مالي دور نگه داريد. گاهي صرفه جويي و ساده زيستن بهتر از پرتکلف زيستن است، چون فکر آدم آرام تر و بي دغدغه تر خواهد بود.
   
مهر(ترازو)
  
با رسيدن عزيزي خوشحالي شما دوچندان ميشود. کار و پيشنهاد شما مورد قبول طرف مورد نظر قرار ميگيرد و مراتب رضايت خاطر شما فراهم مي آيد . در يک رقابت شغلي بايد تنبلي و ساده انگاري را از خود دور کنيد و هر کار و يا برنامه اي را بيش از آنچه که به نظر مي آيد، مهم بگيريد. مسافرتي شيرين در پيش داريد و طي آن يک برنامه دلخواه به انجام مي رسد. سعي کنيد فکرتان را با تصاوير تيره و مبهمي که وجود خارجي ندارند آزار ندهيد.
  
آبان(کژدم)
  
در اين هفته سرانجام واقعيت يک امر مبهم برايتان روشن خواهد شد. شما مي توانيد در انجام منظور يکي از نزديکان و يا فراهم آوردن خوشبختي او نقش موثري داشته باشيد.يکي از راه دور به فکر شما و نگران شماست. اتفاق هايي را که در اين هفته براي شما مي افتد به فال نيک بگيريد، چون پرنده شيرين خوشبختي در بالاي سرتان در پرواز است. خبر سلامتي يکي از اعضاي فاميل حسابي خوشحالتان خواهد کرد.
  
آذر(کمان)
  
يکي که از او دلخوشي نداريد، خدمتي بزرگ در حق شما خواهد کرد. در اين هفته جريان امور و يا يک کار مهم چنان فراهم مي آيد و يا در يک مسير سراشيب قرار مي گيرد که موجب حيرتتان خواهد شد. در خانواده شما و يا خانواده اي نزديک به شما امر خيري در شرف انجام است . در آخر هفته از شر مزاحمت هاي يک نفر و يا يک فکر ناراحت کننده خلاص خواهيد شد. به زودي تغييراتي در امور شغلي و يا مسکن شما پيش خواهد آمد.
  
دي(بز)
  
جريان يک موقعيت شغلي و يا يک کار اداري به جاهاي حساسي کشيده ميشود و نگراني هايي براي شما پيش مي آورد. سعي کنيد بتوانيد حرکت هاي احتمالي يک رقيب و يا همکارتان را حدس بزنيد و براي آن چاره اي بينديشيد. به يک مجلس جشن مانند دعوت مي شويد و در آن جا به راه حل هايي که بعضي دوستان به شما مي دهند، اهميت بدهيد. فکر يک خريد بزرگ مدتي است شما را رها نمي کند. بهتر است دست به کار شويد تا مزاحمت هاي آن افکار را از خود دور کرده باشيد.
  
بهمن(دلو)
  
اين روزها بايد به فکر گذشت زمان و همين طور از دست رفتن فرصت ها باشيد.لااقل بايد نسبت به خودتان احساس مسئوليت کنيد و دست از بي خيالي ها برداريد. چندي است نوراميدي در دلتان دميده شده است. سعي کنيد آن نور را تا خاموش نشده، به عمل درآوريد.اين روزها تا حد نگران کننده اي عصبي شده ايد و خودخوري مي کنيد.مواظب باشيد که اين عصبيت کار دستتان ندهد.در روزهاي پاياني هفته موجباتي فراهم مي آيد تا قدري احساس آرامش کنيد.
  
اسفند(ماهي)
  
يک بدبيني نسبت به مسئله اي و يا يک بدگماني نسبت به شخص به خصوصي برطرف ميشود. آنچه را که به عنوان مشکل به ديگران نسبت مي دهيد ، بايد در خود جستجو کنيد. آن وقت خواهيد ديد که آنها با شما مشکلي ندارند .از يکي از نزديکان خبر خوشي خواهيد شنيد. يک آشناي قديمي پس از مدتي غيبت پيدا خواهد شد و قلبتان را پر از شادي و مسرت خواهد کرد. وسايلي فراهم ميشود تا اميدواري شما نسبت به آينده بيشتر شود
 این هم فالخند خردادیها

مرد متولد خرداد
مرد متولد خرداد در برج دوپيكر به‌دنيا آمده و به‌همين دليل هم داراي شخصيتي دوگانه است و هم احتمال دو زنه بودنش ببيشتر از مردهاي متولد شده در ساير ماههاي سال است.
شخصيت دوگانه مرد خردادي خيلي وقتها ممكن است باعث تعجب و حيرت اطرافيان شود تا آنجا كه حتي... اصلاً به خاطره يكي از دوستانم در اين‌باره توجه كنيد:
ما يك همكار خردادي داشتيم كه بسيار سحر‌خيز بود و از ريختن شكر در چاي به‌شدت متنفر بود. اما يك روز صبح در كمال ناباوري پس از آنكه با يك ساعت‌و‌نيم تأخير سركار حاضر شد به آبدارچي سفارش چاي شيرين داد! من كه فكر نمي‌كردم او تا اين حد دوشخصيتي باشد ازش پرسيدم: «هي اسفنديار تو يه خردادي اصيل و به تمام معنايي!»
اما اسفنديار گفت: اسمش اسفنديار نيست و در ماه خرداد هم متولد نشده و تازه از امروز به بخش ما منتقل شده... هر چند كه او هنوز اصرار مي‌كند اسفنديار نيست ولي من كه اين خرداديهاي دو شخصيتي آب زير‌كاه را مي‌شناسم!»
مرد متولد خردادماه ممكن است هرلحظه افكار، عقايد و نظرهاي كلي و جزئي‌اش را در مورد زندگي عوض كند و در مواردي ديده شده كه يك مرد خردادي صبح رئيس يك شركت، ظهر منشي شركت و عصر آبدارچي همان شركت بوده!
مرد متولد اين ماه برخلاف آنچه به‌نظر مي‌رسد بسيار ثابت‌قدم است و در مدتي كه هنوز نظرش عوض نشده روي نظرش پافشاري عجيبي مي‌كند ولي خوب،‌ با پيدا شدن سروكله يك نظريه تازه اين پافشاري و ثابت‌قدمي به نظريه تازه‌تر منتقل مي‌شود!
از طرف مرد خردادي سفره دلش را براي هركسي باز نمي‌كند و به‌همين دليل وعده‌هاي سرسفره‌اي مسؤولان هيچ‌وقت توجه او را جلب نمي‌كند!
مرد متولد خردادماه اگر نتواند به دليل پاره‌اي مشكلات دو تا زن بگيرد، سعي مي‌كند اين دوگانگي را در جنبه‌هاي ديگر زندگي‌اش به‌كار ببندد و مثلاً دو تا ماشين، دو تا سنگ‌پا و ليف، دو تا گوشي موبايل و دو تا خانه براي خودش جفت و جور كند.
او دوستان قديمي را با پيدا شدن دوستان تازه فراموش مي‌كند و خوبي ماجرا اين است كه مي‌توانيد در طول چند سال چند‌بار با او دوست شويد و او هر بار خيال مي‌كند بار اولي است كه با شما آشنا مي‌شود و از اين بابت يك‌ عالمه تحويل‌تان مي‌گيرد!


زن متولد خرداد
سياره زن متولد اين ماه مركوري است و به‌همين دليل (يا دلايل ديگر!) همواره غيرقابل پش‌بيني است. يعني ممكن است مردي كه فكر مي‌كند زن متولد اين ماه را به‌دست‌ آورده ناگهان در برابر واقعيتي قرار بگيرد كه به‌طور غير قابل پيش‌بيني سركار بوده و يك نفر ديگر دختر مورد علاقه‌اش را به‌دست‌آورده!
زن متولد خردادماه شوخ‌طبع است ولي احتمال طنزپرداز شدنش چندان زياد نيست! او تفريح را به‌شدت دوست دارد و بعيد نيست ناگهان به شيوه كمديهاي‌ صامت بزن و بكوبي يك كيك پاي‌سيب به طرف صورتتان پرتاب كند!
از ديگر مشخصه‌هاي زن متولد خرداد اين است كه اصولاً خيلي نمي‌شود درباره ماه تولد و خصوصيات اخلاقي مربوطه‌اش طنز نوشت. والسلام

 
 

مشخصات متولدين خرداد

اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سريع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غير پايدار ، عاشق كارهاي فكري ، كنجكاو ، پرانرژي ، داراي شخصيّت دوتايي ، بي‌ثبات ، دمدمي مزاج ، هرگز كار را تمام نمي‌كند ، عاشق مسافرت ، معاشرتي ، سر به هوا ، زرنگ ، قابل تطبيق با هر محيط ، پي به اسرار مي‌برد ، نا آرام ، در جستجوي مطالب جديد ، واقعاْ با سليقه ، ماهر ، داراي قدرت فكري زياد ، آدم شناس ، عاشق برنامه‌هاي كوتاه‌مدت ، منطقي ، عاشق حركت ، متنفّر از تقلّب ، عاشق كامپيوتر ، از كار طولاني خسته مي‌شود، عاشق شطرنج ، زود جوش ، در يك‌جا بند نمي‌شود ، نرم و غيرمستقيم حرف مي‌زند ، قابل انعطاف ، عاشق مطالعه ، عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ، داراي قوّه تخيّل زياد ، خوش سر و زبان ، ماجراجو و بي ثبات ، شيك پوش ، غير حسود ، گاهي شاد و گاهي غمگين ، گاهي پر حرف و گاهي خاموش ، نكته سنج ، اهل هنر ، خواهان وفاداري ، كم حرف ، آب زير كاه ، اهل معاشرت ، رويائي ، بي قرار ، اصلاْ رويش حساب نكنيد ، ميل ندارد كسي از كارش سر در بيارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان ، گاهي لجباز ، عاشق غذاهاي تند .


مرد متولد خرداد:
با ذوق، هنر دوست، غير حسود و كمي بدقول، براي فرزندان پدري نرم و مهربان، در زناشوئي و معاشرت با زن اهل تنوع و ماجرا، خوش صحبت است، علاقه دارد كه مرموز جلوه كند، گاهي اهل زخم زبان، كنايه و آزار است. از شنيدن انتقاد از رفتار عاشقانه‌اش بيزار است
 

زن متولد خرداد:
زني با چند شخصيت گوناگون، با قوه تخيل بالا، خوش سر و زبان و با سليقه، ماجرا دوست و بي‌ثبات، خيلي بيش از اينكه طالب عصبانيت شما باشد به شفقت شما نياز دارد. عاشق تغيير و تحول است. مادري است شاد و خندان و بچه‌هايش مانند خودش خود مختارند و روي پاي خود مي‌ايستند

/ 60 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هرمز مميزي

سلام / کو تا به ماه شهريور برسيم و خصوصيات خود را بخوانيم ؟

خاتون

سلام ميگم الان تو ماه تير هستيم مشخصات متولدين تير را بذار من از خصوصياتم مطلع بشم

عاطفه

سلام شما که هنوز نیومدين ميگم اين روزا چه خبره که هيچ کس نيست؟

لاشریکستان

سلام. بله همون هم نوازی تار و پيانو. آدرس ايميل رو هم گذاشتم.خيلی از لطفتون ممنونم

نيلوفر

می گم احياناْ روزنه عضو نيستيد؟ تا ارديبهشت.......................

چيستا

سلام مرسی از اينکه به وبلاگم اومدی و نظر داديد .شما لطف داريد. اميدوارم شما هم در هر کاری که نيت به انجامش می گيريد موفق باشيد .اميدوارم هميشه سر خوش و شاد باشيد .

روشنک

همه اينها حرفه مگه مرد زي زي هم پيدا ميشه شما هم با خيال راحت برو ازدواج كن

روشنک

مرسي كه سر زدي فالخند هم خيلي جالبه نمي شه فال ورق و قهوه هم بذاري

رها دلدار

آدرس پست الکترونيک را درست کردم. يادداشت هاتون بفرستيد. ممنون و سلام