امممم

آدم شاغل باشه

دانشجو باشه

رشتشم کامپیوتر باشه

بخواد امتحانم بده

دلشم تنگ باشه خیال باطل

 

/ 8 نظر / 8 بازدید
مونا

آنان که به زين اسب خود مي نازند/ در وقت مسابقه چرا مي بازنند ؟ دنيا که شبيه بن بست است /با نعل شکسته به کجا ميتازند ؟ [قلب][ماچ][قلب][ماچ] بي نهايت دوستت دارم و منتظر حضور سبزت هستم [گل][ماچ][ماچ][ماچ]

ٍsomy

شاغل بازنشسته میشه دانشجو درسش تموم میشه امتحان به پایان میرسه دلتنگی هم فراموش میشه

ندا

این آدم دیگه آدم نمیشه[مغرور]

روشنک شریفی

باز هفت سين سرور ماهي و تنگ بلور سکه و سبزه و آب نرگس و جام شراب باز هم شادي عيد آرزوهاي سپيد باز ليلاي بهار باز مجنوني بيد باز هم رنگين کمان باز باران بهار باز گل مست غرور باز بلبل نغمه خوان باز رقص دود عود باز اسفند و گلاب باز آن سوداي ناب کور باد چشم حسود باز تکرار دعا يا مقلب القلوب يا مدبر النهار حال ما گردان تو خوب راه ما گردان تو راست باز نوروز سعيد باز هم سال جديد باز هم لاله عشق خنده و بيم و اميد عید شما مبارک

ندا

آدم خسته باشه ودلتنگ باشه... به روشم نیاره ه ه ه ه [رویا]