کدومش؟!

صبح شنبه از مترو که پیاده شدم پله برقی اول رو یک طبقه اومدم بالا اومدم روی پله برقی طبقه دوم که اون هفته همش خراب بود دستمو گذاشتم رو نرده اش و گفتم تو اون هفته همش خراب بودی من مجبور شدم از پله برم. (از پله برقی کناریش استفاده نمیکنم بدم میاد ازش)حالا چطوری؟

جوابی نداد.

نفهمیدم حالش خوب نبود یا سرش شلوغ بود

/ 2 نظر / 12 بازدید
لی لیl

هر2تااااااااااااااااااااااش

روشنک شریفی

خدا به هر کس اندازه توانایی اش آرزو می دهد .. پس اگر آرزوی بزرگی داشتی بدان توان رسیدن به آن هم به تو داده شده ...