فرصت

۱- فرصت همیشه کم است ! حتی برای اینکه خودت باشی و خودت بمانی و خودت اقدام کنی . دیگر چه برسد به تغییرات مدام !
فرصت همیشه کم است .. همیشه کم بوده .. وقتی تصمیم میگیری از راهی که رفته ای بازگردی مطمئن باش که فرصت ِ حالایت را داری فدای گذشته می کنی . گاهی بازگشتن ها قیمتی دارد که می ارزد حتی تمام باقیمانده فرصتهایت را فدای بازگشت و چرخش و تغییری بدهی که برحسب آن آرامشی را که تمام انسانها با وعده اش زندگی می کنند مگر آنها که از فرصت ها خوب استفاده می کنند تصاحب کنی !
به هرحال فرصت آنقدر کم هست که به ازای هر اشتباه اگر بخواهی بازگردی مجبوری از چند فرصت درست چشم بپوشی !

۲- از صبح راه گلویم را بسته بود. این بغض لعنتی را می‌گویم.
لبخند زدم. آمدم. رفتم. درسکوت به تماشای زند‌گی نشستم. بغض اما، نشکست.
به عاطفه زنگ زدم، گفتم و گفت. از همه چیز، از هیچ چیز. بغض تکان نخورد.
دل‌دل می‌زدم با این چه کنم. حتمآ که نباید درد باشد، یا غم. چه می‌دانم دل‌تنگی مثلآ. نه. هیچ کدام نیست. از تو هم نیست. از تو نه دردی بود و نه غمی. دل تنگ من مانده بود که دیگر دل‌تنگی هم نمی‌کند. آخر بس که نبوده‌ای یادش رفته است.
هیچ کدام نیست. چیزی‌ست که به عقل جن هم نمی‌رسد. بس که سرد و سخت است. این بغض لعنتی را می‌گویم.
رفتم شیر آب داغ را باز کردم. آن قدر که حمام را بخار گرفت. آینه، کاشی‌های سفید، جدار چوبی قفسه‌ها. رفتم زیر آب داغ ایستادم. موهایم. تنم. وجودم را آب می‌برد.
آب داغ تنم را سوزاند. تن آینه و کاشی و چوب را نمی‌دانم.
یک لایه‌ی آب روی زمین و زمان را پوشاند. انگار که پرده‌ی اشک پشت پلک‌ها، ته چشم‌خانه.
شیر آب را بستم. دست بردم به حوله اما تنها صورتم را خشکاندم که خیس بود. بی اشک.
گلویم اما خشک خشک. با بغض.

/ 5 نظر / 2 بازدید
عاطفه

به نظر من آدم هيچ وقت نبايد برگرده..چون هيچ چيز وهيچ کس تو این دنیا لياقت نداره که به خاطرش بخوای فرصت های طلايی رو از دست بدی...حتی اگه اون آدم بهترين آدم دنيا باشه.

فاطمه

سلام خوبيد؟ هر چند با اين حرفا که گفتيد پرسيدن اين کلمه خيلی خنده داره ،اما اميدوارم كه خوب باشيد. مي خواستم بگم سخت ترين قسمت اين بازي اونجايي كه آدما با چشما شون نيگات ميكنن و تو مجبوري تو نهايت بغض خنده تحويلشون بدي واداي آدماي شاد رو در بياري......... همه حس و حالتون رو درك ميكنم چون من و بغض دوستاي قديمي هستيم.

گاهی لازمه گريه کنی. بد نيست. چرا در حمام؟ می شه روی صندلی نشست و بی دستمال گذاشت که اشکها سرازير بشه. چرا اينقدر گريه کردن برات سخته. من که سهميه دارم هر ماه دقيقاْ دو روز گريه می کنم تا آروم بشم.

رويا

باز يادم رفت اسمم رو بنويسم

پايـیـــــــــــــــــــــــــــــــزان

اين حس را تجربه کردم مهران جان بغضی که باشه گلوت رو بفشاره ولی هيچ جور نتونی بازگو کنی غمی که در درونت چنبره زده تا بحال پيش اومده که يه حرفو به هيچ کس نتونی بزنی برای من پيش اومده