بهم ایمیل شد.

این که می گم ایمیل شد مثل این می مونه که بگند(بگند فعل امر گندیدن نه ها) بهم الهام شد

اینجا رو ببینین.

هر چند من هنوز نتونستم از اون مناطق استفاده ببرم.اما دلم نمی خواد در کشوری باشم که یک همچین جاذبه هایی داشته باشه و من ازش بی نصیب بمونم.

/ 0 نظر / 13 بازدید