بازگشت

الهی قربون صورت قشنگت برم که خاک گرفته.

چند وقت بود من اینوری نیومده بودم؟

/ 3 نظر / 12 بازدید
پروانه

حیف نیست پسر خوب؟ با خودتم قهر میکنی ؟

بانو

صورت کی خاک گرفته ؟‌حالت خوبه ؟