فال هفته

فروردين(بره) 
به زودي موقعيت خوبي در کارتان و يا در خانه تان به دست مي آوريد و نزديکان به وجود شما افتخار خواهند کرد. سعي کنيد به بعضي اختلاف نظرها در خانواده دامن نزنيد چون عوارض آن دامنگير شما هم خواهد شد. گاهي لازم است آدم براي مصالحه و يا رفع اختلاف، از خواسته هاي خود دست بکشد و به اصطلاح کوتاه بيايد تا فرصت مناسب ديگر صبر کند. يک خبر ساده در اين هفته براي شما خيلي پراهميت خواهد شد.
 
 ارديبهشت(گاو) 
ساده انديشي و سهل انگاري را از خود دور کنيد تا بتوانيد به مقصودتان نزديک شويد. اين روزها خرجتان زياد شده است. نگران نباشيد به زودي جبران ميشود . يک معامله شيرين در راه داريد. بعضي بدبياري ها را به حساب بدشانسي خود نگذاريد. از قديم گفته اند گاهي عدو سبب خير هم خواهد شد. يک مسافرت غيرمترقبه اي در پيش داريد و راضي برمي گرديد.
 
خرداد(دو پيکر) 
يک تصادف و برخورد خوش شما را به مقصود نزديکتر خواهد کرد. اين روزها بايد حواستان را جمع کنيد تا در يک معامله و يا عقد قرارداد مغبون نشويد. بر اثر هيچ و پوچ و نازک نارنجي بودن روحيه بعضي ها، يکي از حرف و يا کار شما دلخور ميشود. اين روزها گوش به حرف هاي اين و آن ندهيد تا ذهنتان مغشوش نشود. به زودي يکي از برنامه هاي شما به نتيجه مي رسد و از مزاياي آن برخوردار خواهيد شد.
 
تير(خرچنگ) 
اين روزها بايد خيلي حواستان را جمع کنيد تا تصميمي نگيريد و يا کاري نکنيد که بعد موجب پشيماني شما شود. آن هم نوعي پشيماني که جبرانش مشکل و يا شايد هم محال باشد. براي شروع برنامه مورد نظر فرصت هاي خوبي به دست مي آوريد. يک مسافر در راه داريد که با رسيدن او برخي برنامه هايتان به هم خواهد خورد. يک مانع نسبتأ بزرگ بر سر راه داريد. مواظب باشيد با چشمان باز حرکت کنيد تا پايتان به آن گير نکند.
 
مرداد(شير) 
آن موقعيت مناسب که مدتي در انتظارش بوديد، فراهم مي ايد. يک دلخوري بر سر راه داريد.يک اختلاف دوباره سرباز مي کند. سعي کنيد تا آنجا که مي توانيد پايتان را از ميان بيرون بکشيد. اين روزها بايد مواظب دخل و خرجتان باشيد چون يک مشکل مالي جدي در پيش رو داريد. در اواخر هفته احساس خواهيد کرد کمي آرامش مورد نظر برايتان فراهم آمده است.
 
 شهريور(خوشه) 
يک ترديد و يا يک وسوسه بار ديگر شما را با خود درگير خواهد کرد. براي رهايي از دست آن بايد کمي به گذشته ها فکر کنيد و از نتايج نظير آن درس و راهنمايي بگيريد. اين هفته براي کارمندان، هفته خوش خبري خواهد بود. زوج هاي جوان متولد اين ماه اوضاع و احوال روزگار را موافق خواسته و توقع خود خواهند يافت. يک هديه و يا سوغاتي گرانبها و يا دوست داشتني در راه داريد.
 
 مهر(ترازو) 
خيال هاي شيرين هميشه به واقعيت نمي پيوندند. اگر بتوانيد توقعات و روياهايتان را به واقعيت هاي موجود نزديک کنيد آن وقت بسياري از مسايل و مشکلاتتان حل ميشود. هيچکس، حتي نزديکترين افراد به ما آن گونه که ما ميخواهيم ويا آرزو مي کنيم، نيستند و يا نمي شوند. در اين هفته آنچه را در جستجوي آن بوديد، به دست مي آوريد. در يک مجلس ميهماني رضايت خاطر شما فراهم مي ايد. سطح توقعات خود را پائين بياوريد تا زندگي را شيرين تر بيابيد.
 
آبان(کژدم) 
اگر کمي به ذهنتان مراجعه کنيد، به ياد خواهيد آورد قولي را که به يکي از نزديکان خود داده ايد، هنوز وفا نکرده ايد.او اگر چه به روي شما نمي آورد، اما همچنان چشم انتظار اقدام شماست. ديداري با يکي از دوستان قديمي براي شما روحيه بخش خواهد شد. خبرهاي خوبي به شما خواهد رسيد. يک شادماني بزرگ در ميانه هفته خواهيد داشت. يک مشکل اداري بالاخره به پايان کار خود مي رسد. همچنان سعي کنيد صرفه جويي را رعايت کنيد.
 
آذر(کمان) 
در اين هفته حرف ها و يا کارهاي شما در ميان اعضاي خانواده حرف و حديث هايي البته مثبت را پيش مي آورد. پولي را که در انتظارش بوديد، به دست مي آوريد. اواخر هفته پي خواهيد برد که روي خط شانس حرکت مي کنيد. چند فرصت شيرين ، روحيه تازه اي به شما خواهد داد. يک کدورت و يا قهر پايان مي گيرد و آسمان رابطه شما با يک نفر از ابرهاي ترديد و بدگماني پاک خواهد شد. يک خرج بزرگ در راه داريد.
 
 
دي(بز) 
اگر همين حرکت را به سوي مقصود ادامه دهيد، به زودي به نتيجه و يا نتايج مورد نظر خواهيد رسيد. سعي کنيد راهتان را کج نکنيد و يا به خيال خود ميان بر نزنيد. به زودي پست و يا تعهدات مهمي به شما واگذار ميشود. ترديد نکنيد شما از عهده انجام آن برخواهيد آمد. مسافرتي ناخواسته در پيش داريد. يک بسته ويا هديه گرانبها به دست شما مي رسد. با توفيقي بزرگ بر سر راه خود و يا يکي از نزديکان مواجه خواهيد شد.
 
 بهمن(دلو) 
در ديداري با شخص مورد نظر با مسايل تازه اي آشنا خواهيد شد که بر خلاف تصورات شما خواهد بود. چرا اصرار داريد به هر قيمتي که شده حرفتان را به کرسي بنشانيد. هميشه براي خود اين احتمال را هم قايل شويد که ممکن است اشتباه از جانب خودتان هم صورت گيرد. از برخورد با يک ماجراي ناموافق مايوس و سرخورده نشويد. اين مسئله بالاخره به نفع شما تمام خواهد شد. هر چند اگر طي آن از لحاظ مالي متضرر شويد.
 
اسفند(ماهي) 
در اين هفته محيط خانواده را موافق با خود و خواسته هاي خود خواهيد يافت. بعضي کدورت ها رنگ مي بازند و جاي خود را به محبت و همدلي خواهند داد. انجام کار مهمي به گردن شما مي افتد که براي رو به راه کردن آن بايد مقداري دوندگي اداري را متحمل شويد. سعي کنيد اميدواري هاي خود را نسبت به اينده کمرنگ نکنيد. اگر خود نخواهيد ، هيچکس به قدر شما نمي تواند به خودتان کمک کند.
  
فالخند

متولد شهريور
علامت طالع‌بيني شهريوري‌ها دختر باكره است. تكليف مردهاي شهريوري با اين علامت كاملاً روشن است. اما توضيح اين علامت در زنهاي شهريوري از دست ما برنمي‌آيد و به خودشان واگذار مي‌كنيم. فلز شهريوري‌ها جيوه است. حتماً شما هم با ما موافقيد كه جيوه فلز نيست و از جايي كه شهريوري‌ها جيوه را فلز مي‌دانند مي‌توان نتيجه گرفت اغلب بساز و بفروشهاي ساختماني كه برجهاي ساخته شده توسط آنها با اندك بادي فرو مي‌ريزد شهريوري هستند. متولد شهريور مجرد يا متأهل را به راحتي مي‌توان در ميان جمع شناخت. زيرا شهريورهاي مجرد حتي اگر در يك محفل عروسي هم باشند باز زير بغلشان حداقل پنج جلد از يك رمان ده جلدي را قرار مي‌دهند تا بلكه كسي جذب آنها بشود. اما متأهلين شهريوري كه خرشان از پل گذشته اگر در آن عروسي باشند با لگد مي‌زنند زير بغل او و كتابها را مي‌ريزند زيرا معتقدند كه الان زمان شادي كردن است. ممكن است با اين حركتشان شما ناراحت بشويد ولي ايرادي ندارد چون ديگران مي‌خندند! اگر روزي در خيابان كسي را ديديد كه با شلوارك و زيرپوش در حال قدم زدن است بدانيد كه او قطعاً يك شهريوري است و چون شهريوري‌ها به ظاهرشان خيلي اهميت مي‌دهند پس نتيجتاً او آن روز لباس تميز و اطو كشيده نداشته و تنها لباس تميز و اطوكشيده‌اش همان زيرپوش و شلوارك بوده است!

 زن متولد شهريور

زنهاي متولد شهريور هيچ وقت پولشان را صرف اين نمي‌كنند كه دماغشان را بدهند برود بالا، زيرا از همان ابتداي تولد دماغشان بالا است. منتها قطعاً بايد بروند دكتر و پولشان را صرف اين بكنند كه دماغشان را بدهند بيايد پايين چون زيادي بالا است. قبل از ملاقات با زن متولد شهريور از نوك پا تا مغز سرتان را با خط‌كش اندازه‌گيري بكنيد و هر ده سانت از بدنتان را يك نوع عطر بزنيد.
زيرا آنها به بي‌بويي و خصوصاً بدبويي حساسند و دلشان مي‌شكند. او به راحتي تسليم توهمات پوچ و بي‌پايه و اساس نمي‌شود پس بهتر است به جاي اينكه بنشينيد و براي او از جايگاهتان در آينده ادبي جهان بگوييد و يا اينكه بگوييد مربيان سابق تيم ملي فوتبال حق شما را خورده‌اند وگرنه شما الان از مشهورترين فوتباليستهاي دنيا محسوب مي‌شديد و يا اينكه اذعان كنيد اگر مادرتان اجازه مي‌داد كه شما از همان ابتدا لباستان را خودتان اطو بكشيد الان از بزرگ‌ترين اطوكارهاي خاورميانه بوديد، بلند شده و مثل آدم، صبح علي‌الطلوع برويد سر كار و بوق سگ هم برگرديد به منزلتان.
 مرد متولد شهريور
از همين اول بگويم كه اگر تشنه روياهاي رمانتيك و عشقهايي چه سطحي؛ چه عميق هستيد بي‌خودي به مرد شهريور دل نبنديد، زيرا آبي گيرتان نمي‌آيد و از تشنگي هلاك مي‌شويد، عشقهايي كه به صورت قول و قرارهاي عاشقانه، و با سوز و آه شاعرانه جلوه‌گر شوند نه تنها بر مرد شهريوري تأثير نمي‌گذارند بلكه باعث وحشت او شده و با اولين اتوبوس يا قطار از شهر مي‌گريزد. هواپيما را انتخاب نمي‌كند چون خيلي گران است مگر اينكه بليت قطار و اتوبوس گيرش نيايد. مرد متولد شهريور استعداد فوق‌العاده‌اي در زمينه بازيگري دارد. پس اگر روزي به خانه آمديد و ديديد شوهر شهريوري‌تان غش كرده و از دهانش كف بيرون مي‌آيد و دارد همين جور مي‌لرزد قبل از اينكه شماره تلفن اورژانس را بگيريد، تحقيق كنيد ببينيد آيا او در يك چنين لحظه‌اي با كسي قول و قراري نداشته است. زيرا ممكن است داشته باشد و چون به هر دليلي نتوانسته است به قول و قرارش عمل كند خودش را به غش زده باشد. اگر مرد شهريوري شما روزي به خانه آمد و يك لنگه كفش به شما هديه داد ناراحت نشويد بلكه خوشحال شويد. زيرا او در آن لحظه در اوج عشق نسبت به شما به سر مي‌برد و با اين حركت نمادين مي‌خواهد بگويد تو براي من مثل سيندرلا هستي.
پدرهاي شهريوري معمولاً فرزندانشان را لوس نمي‌كنند پس اگر روزي با بچه لوس يك مرد شهريوري مواجه شديد بدانيد كه قطعاًكار مادرش بوده است.

بيماريهاي متولد شهريور
متولدين شهريور هم مثل متولدين ساير ماهها بالاخره يك روزي مي‌ميرند. ولي آنها تا قبل از مرگشان به‌طور شگفت‌انگيزي از سلامت كامل برخوردارند. مثلاً ممكن است آنها در حالي كه دارند در يك دانشكده پزشكي از راههاي جلوگيري از سكته قلبي صحبت مي‌كنند سكته كرده، بميرند. آنها معمولاً اهل پيشگيري هستند. به طوري كه اغلب شهريوري‌ها يا دكتر مي‌شوند و يا صاحب يك داروخانه تا اگر كوچك‌ترين مريضي بر آنها مستولي شد خودشان بتوانند خودشان را درمان كنند.

 مشخصات متولدين شهريور
حسّاس ، با هوش ، شاد و سر حال ، دقيق ، وظيفه شناس ، خوش هيكل و خوش تيپ ، سالم و تندرست ، اهل سازش ، سود جو ، خجول ، بد پيله ، واقعاْ ساعي و كوشا ، سرمايه دار ، كمال گرا ، صبور و آرام ، عاشق سلامت خود ، متّكي به نفس ، خونسرد و خوددار ، عاشق كامپيوتر ، روشنفكر و دانشمند ، قابل انعطاف ، وسواسي ، پر انرژي ، مبتكر ، اهل اعتدال و ميانه روي ، كمك رسان ، اهل انتقاد ، معتمد ، وفادار ، با ايمان ، رام نشدني ، بي ريا و بي تزوير ، خوش قلب ، چشم و گوش بسته ، با شرم و حيا ، ثابت قدم ، مورد حسد قرار مي گيرد ، دور از جرّ و بحث ، گول زرق و برق را نمي خورد ، فرشته خو ، خيلي درس خوان ، چابك ، خيال پرداز ، داراي ذائقه قوي ، با انضباط و مستقل ، كاردان و لايق ، نكته سنج ، خود كفا ، پر توقّع ، اهل همدردي ، زود رنج ، قاطع ، دور انديش ، خرده ‌گير و خورده بين .

مرد متولد شهريور:
آتش عشق اين مرد بسيار كم شعله اما جاودانه و با حرارت است. مجموعه‌اي است از كمال و هوش و ثبات قدم. بر انگيختن احساساتش كار دشواري است. او مي‌تواند سالهاي سال بدون اينكه قلبش براي كسي بتپد زندگي كند. به كوچكترين چيزهائي كه مورد علاقه همسرش است فكر مي‌كند و به آنها اهميت ميدهد.

زن متولد شهريور:
بسيار احساساتي، بي‌ريا و تزوير، خوش قلب، خواستار عشق حقيقي و وفادار به همسر و خانواده، در مناسبات خود با او سعي كنيد از جر و بحث پرهيز نمائيد. در هيچ كاري زيادهروي نمي‌كند و خوب مي‌تواند از خود مراقبت كند. در مقابل اقرار به گناهان خويش سرسختي عجيبي نشان مي‌دهد.

/ 8 نظر / 13 بازدید
عاطفه

سلام فال من يه جورايی بود خوبی اين جور فالا به اينه که آدم منتظر چيزايی که گفته ميمونه.اينم خودش يه جور اميد هست ديگه.

فرزاد

سلام ببينم فالت برای من چيکار می کنه اينچورش که خوشاينده

بهار

ممنون از حضورتون.ما که شهريورييم و از هرچی دکتر و دوا بيزار.نه اون عطر رو خوب اومدی خوم اومد.

بهار

ممنون از حضورتون.ما که شهريورييم و از هرچی دکتر و دارو بيزار.نه اون عطر رو خوب اومدی خوشم اومد.

بهار

ا دوتا شد چرا؟

بهار

دانشگاه آزاد رتبه ی بدی توی طبقه بنديه ی خاور ميانه نداره واحدهای تهران جنوب و يه واحد هم توی يکی از شهرستان ها.

رضاالف

قاصدک از که خبر آوردی ازکجا وز که خبر آوردی؟ انتظار خبری نيست مرا نه ز ياری نه ز ديار و دياری باری برو آنجا که تو را منتظرند در دل من آری ..همه کورند وکرند