وبلاگ دست دوم

کاشتنی

۱- هر مردی که تو را پس از من ببوسد
                          بر لبانت تاکستانی خواهد یافت 

                                        که من کاشتمش.....!

نزار قبانی.برگرفته از اینجا

۲- این روزها در خیابان که قدم میزنم هیچی هم که یادم نیاد، حتی خاطرات فصلها  خاطرات دهه شصتم زنده میشود.چه خفقانی بود آن دهه شصت و اوایل دهه هفتاد.جوانهای امروز کاشته های آن ایام اند.حاصلش را هم که داریم میبینیم.
آن همه مبلغان دینی و جلسات و همایش و کنفرانس و فرهنگسرا و آفتابه لگن همه بی خود بود!یعنی فقط باید با زور پلیس فرهنگ مورد نظر پیاده شود؟
پس این تعلیمات اسلام ناب محمدی (ص)کجا خودش را نشان میدهد؟
در کسبمان؟
در پوششمان؟
در برخوردهای اجتماعی؟
در حکومت داریمان؟
مشکل در اسلام نیست.
مشکل در باورهاست.
۳- وقتی دیوار تا ثریا کج می رود و مشکل هم از خشت اول نیست پس حتماٌ ثریا در جای خودش نبوده

   + مهران ; ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
comment نظرات ()