وبلاگ دست دوم

سوال اساسی

مهر طلبی طاعونی, زیباست.

همه را به قر بانگاه می برد.

ناله هایی در پشت لبخند هاست .فرد ,اختیار خود را وا گذار می کند و خود را دربست رعایت نمی کند. فرد تا کمر برای لبخند زدن به دیگران خم می شود. او خود را مهم نمی داند. به خود رحم نمی کند .دائم قلب خود را به دیگران تعارف می کند. او عادت دارد از خودش بگذرد تا جا یزه بگیرد. انسان قطعه ای از خداست, اما باورش نیست. او خود را تهدید می کند. اهل تسلیم است , ظرفیت هیچ درگیری را ندارد. او همه چیز دیگران را به همه چیز خودش تر جیح می دهد. آ ویزان هر نگاهیست و هر رهگذری را بزرگتر از خودش می داند . از همه تحسین و تمجید می طلبد. او مضمون رفتار خود را عاشقانه تعبیر می کند . او آزارگر خود است.

این سوال اساسی همورا ه وجود داشته که آیا این عشق است؟

   + مهران ; ۱:٥٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
comment نظرات ()