وبلاگ دست دوم

رنگارنگ

زينگ. زن زندگی. رسيدگی به نيازهای گرسنگی و تشنگی. همدم لحظات خستگی. متخصص مسائل ظريف همخوابگی. درمان قطعی افسردگی و ياس و سرافکندگی.

دنگ. دختر مردم. وسوسهء خبيث شيطنت. هيجانِ ارتکاب يک کار غلط. احساس پوچ خيانت. توجيه حماقت با سرپوش شجاعت. برچسب کثيفِ بی لياقت.

بنگ بنگ. مکافاتِ جنايت. متهم، جانی است. مجازات : خودخوری. مدت زمان اجرا : حالا تا بی نهايت.

جنگ. تسليم و بی تفاوت.

سنگ. سرد و جامد.

منگ. مست و بیمار.

زنگ. زنگ. در می زند، زنی که از راه می رسد.

خورده نگیرید.مردی که اينها را می نويسد يک آرزو دارد :

 او يک روز دختر چهار ساله اش را که پيراهن و دامن گُلدار پوشيده است و موهايش را با يک روبان قرمز دم اسبی بسته است به پارک می برد.

   + مهران ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
comment نظرات ()